پرسش مهر 18

به هنگام خشم: نه تنبیه، نه دستور و نه تصمیم.

خوش رفتاری چیست؟

هسته مرکزی خوش‌رفتاری عبارت است از: داشتن رفتاری در حد وسط که هم وقار و متانت از دست نرود و هم شادی آفرین و لذت بخش باشد، برای رسیدن به این هدف باید در دو زمینه و دو سطح برنامه ریزی کرد: اول در سطح منش و شخصیت، دوم در سطح رفتار.

به حُسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تو را در این سخن انکار کار ما نرسد 

اگر چه حُسن فروشان به جلوه آمده اند

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد 

شهید بهشتی انسان جامع و وارسته ای بود که به آموختن اکتفا نکرد، بلکه عمل کردن را سرلوحه کار خویش و لازمه آموختن قرار داد و قله های کمال را با دو بال علم و عمل فتح کرد و موفقیت او نیز مرهون هماهنگی بین این دو مهم بود؛ چرا که 

 برای خوب رفتار کردن و احترام به دیگران باید تمرین هایی را هر روز انجام دهیم تا ملکه ذهن شود آنگاه همیشه انجام خواهیم داد. در ادامه برخی از این نکات و تمرین ها گنجانده شده اند.

صبور باشید و اجازه بدهید مخاطب حرفش را کاملا تمام کند.(وسط حرف کسی نپریم)

کلمات خود را با دقت انتخاب کنید.

از امام صادق (ع) پرسیدند برنامه زندگی خود را بر چه بنا کردید؟

فرمودند بر چهار اصل:

1) دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد،پس تلاش کردم،

v    برای این که فردی خوش اخلاق باشید، موارد زیر را رعایت کنید:
1- کمتر راجع به مشکلات گذشته تان فکر کنید، 
2- کم توقع باشید،
3- در هر پیشامد بدی احتمال این که خیر دنیا یا آخرت شما در آن باشد را فراموش نکنید،

از آنجا که دانش آموزان از راه تقلید و الگوگرفتن از معلمان و مسئولان مدارس خود بسیاری از ارزش ها و رفتارهای اجتماعی را کسب می کنند. مهمترین قدم برای بهبود رفتار درمدرسه، تقویت ارزشهای اخلاقی و تمرین ادب واحترام،

شیخ ابوسعید ابولخیر را گفتند: «فلان کس بر روی آب می‌رود».

گفت: «سهل است. وزغی و صعوه ای نیز بروی آب می‌رود».

گفتند که: «فلان کس در هوا می‌پرد!»

گفت: «زغنی ومگسی در هوا بپرد».